Utredning/ privat etterforsking

Utredning/ privat etterforsking

- Innhente opplysninger i saker der det er mistanke om straffbare
  forhold
:
  • Svinn/ utroskap fra bedrifter
  • Missbruk av selskapets aktiva
  • Tyveri av bedriftshemmeligheter
  • Piratproduksjon
  • Adresseundersøkelse

Salg av brukte kjøretøy og annet løsøre

  • Innhenting
  • Verdivurdering (takst)
  • Klargjøring
  • Annonsering
  • Salg