Nyttig informasjon om kjøp

 • Kjøretøyet selges som forevist uten garanti.
 • Kjøper er ansvarlig for EU-godkjenning og omregistrering av kjøreøyet, samt betaling av omregistreringsavgiften.
 • Kjøper er ansvarlig for betaling av skyldige avgifter med tilleggsgebyrer.
 • Kjøretøyet skal betales og hentes samme dag som kjøp er avtalt.
 • Etter at kjøpekontrakt er skrevet og betaling gjort, tilfaller alt ansvar for kjøretøyet / gjenstanden den nye eieren.
 • Selger er ansvarlig for sletting av alle heftelser registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Crifo Salg kan være behjelpelig med omregistrering av kjøretøyet, mot et vederlag som belastes ny eier.
 • Oppgjør eller betaling av auksjonsgjenstander skal skje med bankoverføring/bankremisse eller vår betalingsterminal i butikk
 • Mottak av kontanter som gjeldende betaling på 40 000,-norske kroner eller mer eller tilsvarende beløp i annen valuta skal rapporteres med henhold til hvitvaskingsloven Paragraf 4.
 • Noen av våre kjøretøyer kan selges med krav om innbetaling av årsavgift, dette ligger som info/tekst under kjøretøydata
 • Forfalte krav om innbetaling av årsavgifter på kjøretøy som nevnt i info/tekst under kjøretøydata belastes ny eier uavhengig om forrige eier har mottatt krav om innbetaling eller ikke
 • Årsavgift kan kreves inn, uavhengig om bilen brukes som delebil eller vrakes så lenge giro foreligger fra myndighetene og salgsmelding blir innlevert på ny eier
 • Det er bare administrasjonsgebyr som kommer i tillegg til budet hvis ikke annet er nevnt i info/tekst under kjøretøydata, se gjeldende satser