Informasjon om tvangssalg for namsmannen

  • Ved tvangssalg for namsannen har kjøper begrenset adgang til å påberope mangler. Jfr.tvfbl. kap. 8
  • Kjøretøyet kan ikke videreselges før salget er endelig, dvs. først når kjøpesummen er utbetalt til de berettigede.
  • Tidsfristen her er 14 dager etter at protokoll for tvangssalget er utstedt av namsmannen.
  • Budet er bindende og gjenstanden selges som besiktiget.
  • Oppgjøret er kontant betaling.