Registrering av konkursbo/ dødsbo

Sikring av konkursbo

- Bistå med å innhente opplysninger i sivile saker og straffesaker:
  • Bevisopptak/ samtaler
  • Tekniske undersøkelser

- Registrering og salg av konkursbo/ dødsbo.

- Salg av løsøre/ fast eiendom