Informasjon om budsystemet

 • Vår internettside er til enhver tid oppdatert med høyeste bud.
 • Det er budgivers ansvar å følge med oppdateringer på høyeste bud.
 • Budfristen forlenges automatisk med 5 min. fra siste innkomne bud etter kl. 09.56.
 • Alle kjøretøy hos oss annonseres med utropspris.
 • Crifo kan selge bilen til høyeste akseptable bud, eller til oppnådd utropspris.
 • I noen tilfeller vil kjøretøyet bli solgt under utropspris, i andre tilfeller blir kjøretøyet stående til utropspris er oppnådd.
 • Hvis budgiver trekker seg etter avsluttet budrunde eller avtale om kjøp er gjort, vil denne bli fakturert med et gebyr på kr.3000,- eks. mva.
  Om dette gebyret IKKE blir betalt, vil kravet gå til rettslig inkasso.
 • Crifo kan til enhver tid kontrollere budgiver vedr. budet.
 • Ved ikke kontakt med budgiver under budprosessen, forbeholder Crifo seg retten til å forkaste budet.
 • Selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert inngitt bud.
 • Viser videre til kjøpslovens § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17.
 • I tillegg til kjøpesummen kommer et administrasjonsgebyr etter følgende satser:

  Ved kjøp fra 0 - 9.999: 2000 inkl.mva.

  Ved kjøp mellom 10.000 - 19.999: 3000 inkl.mva.

  Ved kjøp mellom 20.000 - 99.999: 4500 inkl.mva.

  Ved kjøp fra100.000 - og oppover : 5500 inkl.mva.
 • Når kjøp er avtalt må kjøretøyet/gjenstanden hentes inne 3 dager, Etter dette påløper lagerleie på kr.100 pr døgn pr virkedag
 • Kjøretøyet / gjenstanden leveres i besiktiget stand og UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. Kjøper forplikter umiddelbart under utlevering/henting og kontrollere gjenstanden i henhold til tilstand Kjøper er selv ansvarlig for godkjenning / registrering.
 • Kjøper er selv ansvarlig for betaling av ALLE skyldige offentlige avgifter med gebyr, samt årsavgift for inneværende år med event. gebyr.
 • Kreditor / selger forplikter seg til å slette event. pant registrert i Brønnøysundregisteret, med unntak av alle skyldige offentlige avgifter m/ gebyr.